банер

Тим

Нашиот тим

Четири одделенија:
Оддел за истражување и развој
Оддел за меѓународен бизнис
Сектор за домашен бизнис
Одделение за генерален менаџмент
Еден технички експертски тим
Поради силната способност за анализа на конечни елементи, овој тим може да ја развие и потврди секоја спецификација за да го гарантира квалитетот на производот.

тим